Når man skal importere eller eksportere bier og bidronninger, gælder der ét sæt regler, når det foregår indenfor EU, og et andet sæt regler, når det er et såkaldt "tredjeland".  Se reglerne for EU   og tredjelande

Et af disse "tredjelande" er USA. Her har øgruppen Hawaii dog haft en særstatus i næsten 20 år, idet der ikke har været restriktioner på im- porten herfra. I sommeren 2004 udstedte EU nye regler for import af bidronninger fra tredjelande og glemte tilsyneladende Hawaii's særstatus. Efter en henvendelse fra det amerikanske landbrugsministerium, der hen- viste til WTO-aftalerne, har Hawaii fået sin særstatus som sygdomsfrit område tilbage, og der kan igen importeres, dog med den forskel, at der skal udtages en prøve af bierne, når de er kommet frem til det endelige bestemmelsessted, altså biavleren. Dronningen tilsættes familien, men bure og følgebier indsendes til "et godkendt laboratorium", hvilket vil sige DJF. Der er flere dronningavlere på Hawaii, f.eks. "Kona Queen Company"

Indenfor EU gælder det åbne marked. Du bestiller en vare og modtager den uden problemer. Dog skal du meddele den lokale fødevareregion mindst en dag i forvejen, at du vil importere bier/bidronninger. Ved import/eksport af bier skal der foreligge en attest på, at de kommer fra et område, hvor der ikke er konstateret ondartet bipest. Der er 25 lande, der er medlem-mer af EU :

Belgien

Holland

Polen

Tjekkiet

Cypern

Irland

Portugal

Tyskland

Danmark

Italien

Slovakiet

Ungarn

Estland

Letland

Slovenien

Østrig

Finland

Litauen

Spanien

 

Frankrig

Luxembourg

Storbritannien

 

Grækenland

Malta

Sverige

 

Siden 2004 er der importeret bidronninger (ligustica) fra den italienske "Apicoltura Piana". På deres hjemmeside finder du telefon, telefax og mailadresse   

Er du i tvivl om fremgangsmåden, kan du altid henvende dig til SDE