Bimøde hos Peder Pedersen, Viborg.   

Møde i ViborgMøde i ViborgMøde i ViborgMøde i ViborgMøde i ViborgMøde i Viborg

Søndag d. 25. juli kl. 10 var en lille snes biavlere mødt op hos Peder Pedersen på Kokholmvej 33 i Viborg for at få noget med hjem, som Peder havde skrevet i indbydelsen. SDE var inviteret med, og det tror jeg ingen fortrød. Vejret var med os, forstået på den måde, at da det blev tid at se på bier, var regnvejret stilnet af. Men der gik nu et par timer med snak og kaffe og kage, som det sig hør og bør, når biavlere kommer sammen, inden det blev tid at se på bier.

De, der kender Peder, ved, at han altid er god for en kommentar både til biavlen og til andet, der rører sig i tiden.

Vi startede nu med biavl. Peder kunne nogle anekdoter. Nogle af dem er helt sikkert sande. Det blev bevist med billeder af det passerede.  Dog ikke af den sværm, der blev skudt ned, fordi den sad for højt til at kunne nås på anden vis.  Men der var da billeder af den sværm, der blev hentet ud fra en skunkvæg og ud gennem taget…

Der var desværre også billeder af hærværk mod bistader. Noget som tilsyne- ladende gennem andre beretninger synes at vise øget omfang. Men hvad kan vi gøre ved det?

Peder kom også ind på forholdet mellem den gule og den brune bi, specielt med henblik på Læsø. Flere ville gerne vide, hvad der egentlig foregik på Læsø, og her kunne SDE’s formand berette meget sagligt om baggrund mm. Det var der stor tilfredshed med.

Derefter gik vi over til kaffen, og da den var drukket, havde vejrguderne forbarmet sig over os, så vi kunne gå til bierne.

Peder havde nogle få stader stående på stedet, så vi dels kunne se, hvor fredelige bier kan være selv i vejr, der normalt ikke giver alt for fredelige bier, og dels kunne se dannelse af aflægger.

Peder viste frem og fortalte. Billederne viser lidt af hvad vi så. Vi fandt skam også Peders dronning samt fik mange gode råd med på vejen, både om selve bierne, om avlen og især om, hvordan man ”går til” bierne. Undervejs viste Peder, hvordan han tænder røgpusteren med en halvautomatisk gas- brænder. Han viste ligeledes hvordan dækbrædder ligger i stadet for at han nemt kunne fodre for at få stærke bifamilier om foråret: Dækbrædderne dækker over to rammer og i det tredje er der boret et hul med en diameter på op mod to tommer. Det giver nem adgang til fod- ring og kan dækkes med et bræt uden hul, når der ikke fodres.

Peder bruger kraftig plast eller plexiglas som dække over magasinerne. Så kan man uden at forstyrre bierne ret meget nemt se, om der er behov for udvidelse. Peder fortalte også, hvor stor negativ betydning forstyrrelser har: Blot man går bag bistaderne for at kigge til bierne, udgør det en forstyrrelse, som det kan tage timer at komme over. Prøv blot selv at se, hvordan trafikken er fra staderne, når du kommer til bigården, og hvordan den er, når du går fra den, også uden at du har lavet de store indgreb. Og laves der store indgreb, kan det tage mere end et døgn før trafikken og dermed indbæringen er normal igen. Skal vi derfor bruge dronefratagning hver uge? Eller på 10.-dagen eller kan det måske helt undgås? Tja.. du har jo lov at tænke dit!

Peder kunne blive ved, men alt godt får jo en ende, så midt på eftermiddagen vendte vi snuden hjemad – med flere ideer der skal afprøves i vores egen biavl, samt ideer til ting der skal studeres nærmere i den kommende tid.

Tak til Peder Pedersen og Viborg Amts Biavlerforening fordi vi fra SDE måtte kigge jer over skulderen.

JJ