Dalum Landbrugsskole udbyder basiskurser i biavl den 22. og 23. november og igen i midten af januar 2015

Se tilbuddet hér

Dalum Landbrugsskole
Tlf.: 66 13 21 30
Fax: 66 13 23 31
E-mail:
dalumls@dalumls.dk

Birgitte Birgitte Lund
Akademisk medarbejder, Planter, Center for Jordbrug
Tlf.: 45263760
E-mail: bilu@naturerhverv.dk