Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere er en landsdækkende biavlerorganisation med repræsenta- tion i Statens Bisygdomsnævn. Vi forsikrer medlem- mernes bier i tilfælde af skade. Læs mere her.
Tilføj denne webside til dine foretukne